WIJ OVERTREFFEN ALLE MILIEUVEREISTEN

Een hart voor de natuur: bij Pergo zijn we ons ervan bewust dat de wereld waarin je wilt wonen niet enkel uit stijlvolle interieurs bestaat. Het is evenzeer een wereld die respect toont voor de natuur. Precies dat is de reden waarom we er voortdurend naar streven om de milieu-impact van onze producten en processen tot een minimum te beperken.

energie-efficiënt

Energie-efficiënte
productie

Wij gebruiken hernieuwbare energiebronnen en streven altijd naar energie-efficiëntie, wat leidt tot een aanzienlijke verlaging van ons energieverbruik en een gebruik van groenere energie. 97% van ons waterverbruik is afkomstig van gerecycleerd water.

recycleren

Zorgvuldig geselecteerde grondstoffen

Elke dag opnieuw zoeken we nieuwe manieren om doorheen het volledige laminaatproductieproces te recycleren, te beperken en te hernieuwen. 100% van het hout dat wij gebruiken is gerecycleerd hout of nevenproducten van andere industrieën.

regelgevingen

Wij leven alle regelgevingen (en meer) na

Gezien onze duurzaamheidsaanpak beantwoorden wij aan de vereisten van de meeste gekende milieulabels.

Milieulabels

Wij beantwoorden aan de vereisten van alle belangrijke ecolabels. Al onze vloeren werden getest in erkende laboratoria en wij leven de minimale vereisten ruim na.

nordic swan ecolabel

Nordic Swan Ecolabel

Nordic Swan Ecolabel Pergo is de eerste vloerfabrikant die het Nordic Swan Ecolabel in ontvangst mocht nemen. Download het certificaat

PEFC logo

PEFC

PEFC gecertificeerd (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes). Dit betekent dat al het hout in deze producten afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. Download het certificaat

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is een label voor milieuvriendelijkheid dat wordt toegekend aan producten en diensten die doorheen hun hele levenscyclus beantwoorden aan hoge ecologische normen: van de ontginning van de grondstoffen tot productie, distributie en afvoer. Download het certificaat

U

U

Dit merkteken betekent dat het product conform is met de uitstootvereisten van het Deutsches Institut für Bautechnik. Dit is een kwaliteitsvereiste om in Duitsland producten te mogen verkopen.

a+

Afsett (A+)

Afsett (A+). Afsett is een Frans certificaat voor emissievoorschriften. A+ is de hoogste categorie en staat voor een erg lage uitstoot. Download het certificaat

m1

M1

M1 is een Fins label voor emissieclassificatie. Download het certificaat

EPD

EPD

EPD (Environmental Product Declaration). Het hoofddoel hiervan is het verstrekken van nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare informatie over de ecologische prestaties van een product. Download het certificaat

Top